SULFATREAT

Produkty firmy SulfaTreat dzielą się na następujące grupy:

  • projekty techniczne systemów odsiarczania przy użyciu zbiorników wysoko oraz niskociśnieniowych; są to projekty generowane poprzez system SulfaTreat software;
  • bezzapachowe granulaty koloru czarnego na bazie tlenków żelaza, stosowane przy gazach “zraszanych” i nasyconych, gdzie stały granulat zapobiega spienianiu i przeniesieniu;
  • produkty typu SulfaTreat SELECT, czyli szybko reagujące oraz wysoko wydajne granualty-absorbenty na bazie tlenków metali, o zwiększonej makroporowatości dla lepszego działania, zapewniające elastyczność przy projekcie systemu;
  • specjalnie zaprojektowane mieszanki produktów na bazie tlenków metali oraz tlenków żelaza również usuwają siarkowodór z substancji płynnych takich jak NGL, LNG, LPG, benzyny, nafty (kerosen) oraz wód przemysłowych

Wszystkie systemy firmy SulfaTreat są zaprojektowane z uwzględnieniem technicznych zapotrzebowań naszych klientów. Powyższe systemy  oraz produkty są pewne i sprawdzone, co zapewnia optymalne rozwiązania. Przewidywalne działanie systemów pomoże w dokładnym zaplanowaniu wymiany produktów zgodnie z wymaganiami biznesowymi.