WPROWADZENIE

Proces SulfaTreat składa się z ziarnistego granulatu lub reagenta siarkowodoru zawartego w zbiorniku ciśnieniowym, w technologii złoża stałego. Podczas procesu odsiarczania, gaz przepływa przez granulat reagując chemiczne z siarkowodorem, tworząc bezpieczny oraz stabilny produkt uboczny. Zaletą procesu SulfaTreat jest to, że zużycie produktu zależne jest tylko i wyłącznie od ilości siarkowodoru, który przechodzi przez złoże. Ekonomicznie odpowiada to potrzebie usuwania H2S przy zmiennych warunkach przepływu w systemie i specyfikacji wylotowej, niezależnie od całkowitej objętości lub innych pospolitych składników gazu. Elastyczność procesu SulfaTreat pozwala systemowi na dostosowanie się do zmian w specyfikacji wylotowej H2S, które mogą wynikać ze zmian w preferencjach działania lub surowszych przepisów, często bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu lub modernizacji systemu. Przewidywalne spadki ciśnienia, długa żywotność złoża, łatwa i bezpieczna obsługa oraz proste i niezawodne działanie, to tylko kilka cech procesu SulfaTreat.