EKOLOGIA > SULFATREAT

SULFATREAT

Produkt w formie granulatu wyprodukowany przez firmę SulfaTreat w Stanach Zjednoczonych, jest stabilnym oraz bezpiecznym preparatem. Wynikiem reakcji granulatu z siarkowodorem staje się utworzony piryt, zwany również “złotem głupców”. Zużyty granulat SulfaTreat pozytywnie przeszedł wszelkie możliwe testy ekologiczne i normy Urzędu Ochrony Środowiska USA, w tym: California’s Title 22 Metals Analysis; Calwet Extraction Test; Fish and Shrimp Bio Assay Test For Toxicity oraz EPA’s Toxic Characteristic Leaching Procedure (TCLP).
Przereagowany produkt ma wiele zastosowań ponownego użytku: materiał drogowy, wyrób cegieł i rolnictwo. Jeden z wiodących uniwersytetów kalifornijskich przetestował zużyty materiał i odkrył, że wpływa on pozytywnie na wzrost roślin bez zmian w pH lub innych niekorzystnych zmian w glebie.
Przedstawiciel CAVALCO OMG pomoże klientom w wyborze najlepszej opcji recyklingu lub zagospodarowania zużytego materiału SulfaTreat.