TECHNOLOGIA > CAVALCO > WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Proces odsiarczania gazu składa się z ziarnistego granulatu lub reagenta siarkowodoru zawartego w zbiorniku ciśnieniowym, w technologii złoża stałego. Podczas procesu odsiarczania, gaz przepływa przez granulat reagując chemiczne z siarkowodorem, tworząc bezpieczny oraz stabilny produkt uboczny. Zaletą procesu jest to, że zużycie produktu zależne jest tylko i wyłącznie od ilości siarkowodoru, który przechodzi przez złoże. Ekonomicznie odpowiada to potrzebie usuwania H2S przy zmiennych warunkach przepływu w systemie i specyfikacji wylotowej, niezależnie od całkowitej objętości lub innych pospolitych składników gazu. Elastyczność procesu pozwala systemowi na dostosowanie się do zmian w specyfikacji wylotowej H2S, które mogą wynikać ze zmian w preferencjach działania lub surowszych przepisów, często bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu lub modernizacji systemu. Przewidywalne spadki ciśnienia, długa żywotność złoża, łatwa i bezpieczna obsługa oraz proste i niezawodne działanie, to tylko kilka cech procesu.

TECHNOLOGIA > CAVALCO > MODUŁOWE DOSTOSOWANIE SYSTEMU

MODUŁOWE DOSTOSOWANIE SYSTEMU

Powyżej strumienia zbiornika zawierającego granulat, wymagane jest zainstalowanie niewielkiego oddzielacza wlotowego w celu usunięcia nadmiaru płynu z gazu. Oddzielacz ten powinien zawierać filtr koalescencyjny. Należy również zwrócić szczególną uwagę na ocieplenie linii oraz zbiornika, w celu zapobieżenia spadkowi temperatury poniżej 5° F (-15° C) po ostatnim rozdzieleniu płynów, wzdłuż wylotu zbiornika. Właściwy wygląd oraz parametry zbiornika można indywidualnie dostosować do specyficznych warunków pożądanych przez klienta na podstawie następującej informacji: przepływu gazu na wlocie, operacyjnego ciśnienia, poziomu siarkowodoru na wlocie, spodziewanego poziomu siarkowodoru na wylocie, poziomu CO2 (%), O2 (%) temperatury gazu oraz poziomu nasycenia gazu (%). Niskie i przewidywalne spadki ciśnienia, rzędu kilkunastu centymetrów wody, pozwalają na szeroki zakres niezawodnych zastosowań i konfiguracji sprzętowych. Szacuje się iż prawidłowo skonstruowane zbiorniki powinny operatywnie służyć naszym klientom minimum 20 lat.

TECHNOLOGIA > CAVALCO > OPCJE ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU > ZBIORNIK POJEDYNCZY

ZBIORNIK POJEDYNCZY

Najprostsze ustawienie to system pojedynczego zbiornika, gdzie stężenie wlotowego H2S jest redukowane na wylocie do „zera” na początku działania złoża, a następnie stopniowo zwiększane do uzyskania żądanej wartości wyjściowej. W celu wymiany materiału-granulatu niezbędne jest krótkotrwałe, tymczasowe obejście naczynia lub przerwanie strumienia gazu. Główną zaletą tego typu systemu jest to, że zminimalizowane są koszta kapitałowe.

TECHNOLOGIA > CAVALCO > ZBIORNIK W KONFIGURACJI WIODĄCY - OPÓŹNIONY (LEAD & LAG)

ZBIORNIK W KONFIGURACJI WIODĄCY (LEAD & LAG)

Konfiguracja możliwa w przypadku, gdy ilości H2S zwiększają się oraz do systemów działających przy odpowiednim ciśnieniu (około jedna trzecia psi lub więcej). Dwa zbiorniki skonfigurowane są w rzędzie, przepuszczając gaz przez pierwsze złoże do drugiego. Zbiornik wiodący działa jako jednostka pracująca usuwająca cały H2S na początku cyklu obróbki, a następnie z czasem stopniowo zwiększając wylotowy H2S. Gaz wtedy przepływa do drugiego lub opóźnionego zbiornika w celu dalszego głębokiego oczyszczania, lub omija obejściem drugi zbiornik w celu uzyskania żądanej specyfikacji wylotowego H2S. Działanie złoża wiodącego jest podobne do działania systemu pojedynczego zbiornika. Drugi zbiornik można skonfigurować na działanie przy starcie systemu, lub można go użyć do oczyszczenia siarkowodoru pozostałego w gazie z naczynia wiodącego, gdy poziom wylotowego H2S osiągnie maksimum żądanej specyfikacji. Kiedy stężenie wejściowe oraz wyjściowe zbiornika wiodącego osiągnie takiego samego poziomu, uznaje się że materiał w postaci granulatu jest w pełni zużyty i wyczerpany. Strumień gazu jest wtedy kierowany do drugiego zbiornika, podczas gdy zużyty materiał jest usuwany z jednostki wiodącej. Drugi zbiornik staje się jednostką wiodącą lub pracującą, z nowym złożem produktu(w jednostce wiodącej) działającym jako jednostka opóźniona lub oczyszczająca – wszystko to bez przerywania operacji odsiarczania gazu. Konfiguracja typu wiodący – opóźniony pozwala na efektywniejsze oraz bardziej ekonomiczne użycie materiału bez przerywania działania jednostki i z większą niezawodnością procesu. Przy pracy w trybie wiodącym/opóźnionym, usuwanie zużytego produktu można wygodnie zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem czasu na okres serwisu technicznego instalacji lub planowego remontu. Wymiana materiału w zbiorniku odbywa się oczywiście bez przekraczania maksymalnych stężeń siarkowodoru na wylocie.

TECHNOLOGIA > CAVALCO > DIALOG TECHNICZNY Z PRZEDSTAWICIELEM CAVALCO OMG

DIALOG TECHNICZNY

CAVALCO OMG okaże pełną pomoc w zakresie ustalenia specyfikacji projektowej całego systemu oraz rozmiarów zbiorników ciśnieniowych, a także na życzenie klienta ich produkcji.

TECHNOLOGIA > CAVALCO > SCHEMATY

SCHEMATY CAVALCO OMG

TECHNOLOGIA > SULFATREAT > ZDJĘCIA

ZDJĘCIA

Cavalco OMG SulfaTreat Project Central Europe

Pozostałe Zdjęcia