TECHNOLOGIA > CAVALCO > MODUŁOWE DOSTOSOWANIE SYSTEMU

MODUŁOWE DOSTOSOWANIE SYSTEMU

Powyżej strumienia zbiornika zawierającego granulat, wymagane jest zainstalowanie niewielkiego oddzielacza wlotowego w celu usunięcia nadmiaru płynu z gazu. Oddzielacz ten powinien zawierać filtr koalescencyjny. Należy również zwrócić szczególną uwagę na ocieplenie linii oraz zbiornika, w celu zapobieżenia spadkowi temperatury poniżej 5° F (-15° C) po ostatnim rozdzieleniu płynów, wzdłuż wylotu zbiornika. Właściwy wygląd oraz parametry zbiornika można indywidualnie dostosować do specyficznych warunków pożądanych przez klienta na podstawie następującej informacji: przepływu gazu na wlocie, operacyjnego ciśnienia, poziomu siarkowodoru na wlocie, spodziewanego poziomu siarkowodoru na wylocie, poziomu CO2 (%), O2 (%) temperatury gazu oraz poziomu nasycenia gazu (%). Niskie i przewidywalne spadki ciśnienia, rzędu kilkunastu centymetrów wody, pozwalają na szeroki zakres niezawodnych zastosowań i konfiguracji sprzętowych. Szacuje się iż prawidłowo skonstruowane zbiorniki powinny operatywnie służyć naszym klientom minimum 20 lat.