TECHNOLOGIA > CAVALCO > OPCJE ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU > ZBIORNIK POJEDYNCZY

ZBIORNIK POJEDYNCZY

Najprostsze ustawienie to system pojedynczego zbiornika, gdzie stężenie wlotowego H2S jest redukowane na wylocie do „zera” na początku działania złoża, a następnie stopniowo zwiększane do uzyskania żądanej wartości wyjściowej. W celu wymiany materiału-granulatu niezbędne jest krótkotrwałe, tymczasowe obejście naczynia lub przerwanie strumienia gazu. Główną zaletą tego typu systemu jest to, że zminimalizowane są koszta kapitałowe.