TECHNOLOGIA > CAVALCO > ZBIORNIK W KONFIGURACJI WIODĄCY - OPÓŹNIONY (LEAD & LAG)

ZBIORNIK W KONFIGURACJI WIODĄCY (LEAD & LAG)

Konfiguracja możliwa w przypadku, gdy ilości H2S zwiększają się oraz do systemów działających przy odpowiednim ciśnieniu (około jedna trzecia psi lub więcej). Dwa zbiorniki skonfigurowane są w rzędzie, przepuszczając gaz przez pierwsze złoże do drugiego. Zbiornik wiodący działa jako jednostka pracująca usuwająca cały H2S na początku cyklu obróbki, a następnie z czasem stopniowo zwiększając wylotowy H2S. Gaz wtedy przepływa do drugiego lub opóźnionego zbiornika w celu dalszego głębokiego oczyszczania, lub omija obejściem drugi zbiornik w celu uzyskania żądanej specyfikacji wylotowego H2S. Działanie złoża wiodącego jest podobne do działania systemu pojedynczego zbiornika. Drugi zbiornik można skonfigurować na działanie przy starcie systemu, lub można go użyć do oczyszczenia siarkowodoru pozostałego w gazie z naczynia wiodącego, gdy poziom wylotowego H2S osiągnie maksimum żądanej specyfikacji. Kiedy stężenie wejściowe oraz wyjściowe zbiornika wiodącego osiągnie takiego samego poziomu, uznaje się że materiał w postaci granulatu jest w pełni zużyty i wyczerpany. Strumień gazu jest wtedy kierowany do drugiego zbiornika, podczas gdy zużyty materiał jest usuwany z jednostki wiodącej. Drugi zbiornik staje się jednostką wiodącą lub pracującą, z nowym złożem produktu(w jednostce wiodącej) działającym jako jednostka opóźniona lub oczyszczająca – wszystko to bez przerywania operacji odsiarczania gazu. Konfiguracja typu wiodący – opóźniony pozwala na efektywniejsze oraz bardziej ekonomiczne użycie materiału bez przerywania działania jednostki i z większą niezawodnością procesu. Przy pracy w trybie wiodącym/opóźnionym, usuwanie zużytego produktu można wygodnie zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem czasu na okres serwisu technicznego instalacji lub planowego remontu. Wymiana materiału w zbiorniku odbywa się oczywiście bez przekraczania maksymalnych stężeń siarkowodoru na wylocie.